Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα της Real Marketing. H Ιστοσελίδα σας ενημερώνει για μια μεγάλη ποικιλία συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα την οργάνωση, το Marketing και τις δημόσιες σχέσεις. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Με την πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους κάτωθι Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές (που αναφέρονται συλλογικά ως «Όροι»). Οι Όροι, όπως αυτοί αναγράφονται εδώ, δεν μεταβάλλουν κατ ‘ουδένα τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε από τους άλλους όρους και προϋποθέσεις ή συμφωνίες που μπορεί να αναφέρονται σε κάποιο ξεχωριστό κομμάτι ή υπηρεσία της Real Marketing.

Αλλαγές των Όρων ή της Ιστοσελίδας

Η Real Marketing μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους Όρους, χωρίς άλλη προειδοποίηση, πέραν της δημοσίευσης των σχετικών όρων στην Ιστοσελίδα της. Οι τροποποιημένοι Όροι αυτόματα θα τίθενται σε ισχύ, με την δημοσίευσή τους στην Ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήση της Ιστοσελίδας μας μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους αποτελεί συγκατάθεση από πλευράς σας σε αυτές τις αλλαγές. Η Real Marketing διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου της, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι τη Real Marketing δεν φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής).

Παράπονα δικαιωμάτων

Η Real Marketing σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και έχει αναρτηθεί, αποθηκευτεί ή διαβιβαστεί μέσω της Ιστοσελίδας μας, κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών σας δικαιωμάτων, παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεση γνωστοποίηση του θέματος στην ομάδα, παρέχοντας στον υπεύθυνο της Real Marketing τις ακόλουθες γραπτές πληροφορίες:

 • Μια περιγραφή του αντικειμένου για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός παραβίασης.
 • Συγκεκριμένη και σαφής περιγραφή του σημείου της Ιστοσελίδας στο οποίο εμφανίζεται το σχετικό αντικείμενο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός Fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Μια δήλωση από τον ενδιαφερόμενο ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του.

Με την παραλαβή των ανωτέρω θα γίνει και άμεση διόρθωση της πράξης.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Ιστοσελίδας στα στοιχεία:

Τηλ. +30 211 800 5887
Fax +30 211 800 5627
e-mail: info@realmarketing.gr / business@realmarketing.gr

Σήματα προϊόντων και υπηρεσιών

Εμπορικά σήματα (αναφερόμενοι αλλά όχι περιοριζόμενοι στο λογότυπο της Real Marketing) που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στη Real Marketing και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν, στο σύνολό τους, μερικώς ή ολοκληρωτικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Real Marketing. Επιπλέον, τα καθιερωμένα και κατοχυρωμένα από τη Real Marketing γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, γραφικές μορφές και μορφοποιήσεις που προστατεύονται από την εταιρική και εμπορική ταυτότητα της Real Marketing είναι πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησία της Real Marketing και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν, στο σύνολό τους, μερικώς ή  ολοκληρωτικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Real Marketing.

Προϊόντα Τρίτων και Υπηρεσίες

Φορείς και οργανισμοί εκτός της Real Marketing μπορούν να προσφέρουν και να παρέχουν υπηρεσίες σε ή μέσω της Ιστοσελίδας. Εκτός από πληροφορίες οι οποίες αναγνωρίζονται ως παρεχόμενο από τη Real Marketing, αυτό δεν λειτουργεί, ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες άλλων φορέων. Η Real Marketing δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή οποιουδήποτε τμήματος των αναφορών των άλλων φορέων, κατασκευαστών ή φυσικών προσώπων. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν εκτελούνται ή ελέγχονται από τη Real Marketing. Οι συνδέσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται τη σχέση, την επικύρωση ή την έγκριση από τη Real Marketing αυτών των ιστοσελίδων ή των περιεχομένων σε αυτές. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τους συνδέσμους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης σελίδας. Η πρόσβαση σε κάθε άλλους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με την Ιστοσελίδα της Real Marketing γίνεται με δική σας ευθύνη. Κατά την αποχώρηση σας από τον χώρο της Real Marketing, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις πολιτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των όρων της νέας ιστοσελίδας στην οποία θα μεταβείτε.

Πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών

Η Real Marketing δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες, οι γραφικές απεικονίσεις και οι υπηρεσίες ή άλλο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερώνονται ή είναι χωρίς σφάλματα. Παρά τις προσπάθειές μας, είναι πιθανό ότι μια πληροφορία που προσφέρεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να είναι ανακριβής ή στην περιγραφή ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας μπορεί να περιέχεται μια ανακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση η Real Marketing διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει εύλογη και αναγκαία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διορθώσει το λάθος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό.

Αποδεκτή χρήση I

Συμφωνείτε και αποδέχεστε να μην προτείνετε, δημοσιεύετε ή υποβάλλετε στη Real Marketing ιδέες, προτάσεις, προσκλήσεις, μεθόδους ή τεχνικές για όλα ή μέρος των αναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (αθροιστικά αναφερόμενο ως «Υλικό») μέσω της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε μία, μέρος ή όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες, δίνεται στη Real Marketing το αμετάκλητο και απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό με όποιον τρόπο θεωρεί, χωρίς καμία αποζημίωση ή αναφορά σε εσάς. Δίνετε, επίσης, στη Real Marketing το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την ταυτότητά σας σε συσχέτιση με το υλικό σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, κατά τη δική της κρίση και ευχέρεια. Για την χρήση του αναφερόμενου υλικού δεν θα απαιτηθεί καμία χορήγηση άδειας από εσάς, ούτε και πληρωμή για αυτήν. Συμφωνείτε ότι η Real Marketing δεν έχει καμία υποχρέωση τήρησης του προσωπικού δεδομένου σχετικά με το αναφερόμενο υλικό. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε εναντίον της Real Marketing για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παράβαση ή κατάχρηση, με αιτιολογία τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού και ότι η υποβολή οποιουδήποτε υλικού προς τη Real Marketing – ακόμα και η υποβολή ιδεών σε οποιοδήποτε διαδραστικό κομμάτι της Ιστοσελίδας αφαιρεί από εσάς κάθε δικαίωμα επίκλησης των ηθικών ή πνευματικών δικαιωμάτων σας. Δεσμεύεστε τέλος και εγγυάστε ότι ελέγχετε το περιεχόμενο του υλικού που υποβάλλετε στη Real Marketing και ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι ψευδές και δεν προσβάλει τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

Αποδεκτή χρήση II

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της με τρόπο που συνάδει με όλους τους σχετικούς και αναφερόμενου Όρους, προϋποθέσεις και νόμους. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα προχωρήσετε σε καμία από τις κάτωθι πράξεις σχετικά με τη Ιστοσελίδα, το λογισμικό, το περιεχόμενο, ούτε και θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, το λογισμικό ή το περιεχόμενο για λόγο που μπορεί:

 • Να είναι παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, ενοχλητικό, επιθετικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό
 • Να παραβιάζει κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ξένο εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα
 • Να αποτελεί μη εγκεκριμένη από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας διαφήμιση, με οποιοδήποτε τρόπο εμφάνισης – μαζικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (SPAM), επιστολές αλυσίδων ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ή μη εμπορική επικοινωνία
 • Να παρεμποδίζει άλλους χρήστες να εισέλθουν σε χώρους της Ιστοσελίδας
 • Να περιέχει ιούς λογισμικού, αρχεία ή προγράμματα που σχεδιάζονται ή προορίζονται για να αναστατώσουν, να βλάψουν, να επιβαρύνουν, να εξασθενίσουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού, δικτύου, υπολογιστή ή των συστημάτων ή του εξοπλισμού επικοινωνιών της Real Marketing ή/και των επισκεπτών της
 • Να περιέχει αίτημα φιλανθρωπίας, αιτήσεις για υπογραφές, επιστολές αλυσίδων ή άλλες επιστολές
 • Να οδηγεί σε άλλες σελίδες και περιοχές πέραν της παρούσης Ιστοσελίδας
 • Να αντιγράφει πληροφορίες χρηστών ή/και τις πληροφορίες χρήσης για οποιαδήποτε μερίδα αυτών, να διαβιβάζει, παρέχει ή διανέμει (δωρεάν είτε έναντι αμοιβής) πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο
 • Να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, λογότυπο ή διακριτικό της Real Marketing χωρίς την έγκρισή της

Ασφάλεια της Ιστοσελίδας

Η παραβίαση της ασφάλειας της Ιστοσελίδας είναι απαγορευμένη και μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες υπέρ της προστασίας από εγκληματικές ενέργειες. Η Real Marketing μπορεί να ερευνήσει τα γεγονότα που περιλαμβάνουν τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για την επιβολή νόμου εάν υπάρχει υποψία για εγκληματική ενέργεια ή παραβίαση της εκάστοτε νομοθεσίας. Ως παραδείγματα παραβίασης της ασφάλειας της Ιστοσελίδας αναφέρουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία, κωδικούς ή περιοχές της Ιστοσελίδας, κάθε ενέργεια για αντιγραφή και αναμετάδοση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς και εμπλοκή σε δεδομένα και υπηρεσίες άλλων χρηστών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.