Οι 5 Κατηγορίες διαφήμισης

Λίγο ως πολύ όλοι μπορούν να πουν δυο λόγια για το “Τί είναι Διαφήμιση”. Ένας τρόπος με τον οποίο μίας επιχείρηση, ένας οργανισμός ή ένα άτομο προβάλλει το προϊόν ή τις υπηρεσίες του σε άλλα άτομα – σε υποψήφιους αγοραστές. Εκμεταλλεύεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνήθως πληρώνει για να συμβούν τα παραπάνω. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει όταν θα αποφασίσει κάποιος να κάνει διαφήμιση είναι “Τί είδους διαφήμιση”;

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι από τις πλέον βασικές κατηγορίες και αναλύονται βάσει των στόχων που έχει η κάθε μία.

types of adsΚαινοτόμα διαφήμιση εξερεύνησης

 • ενθαρρύνει την αρχική ζήτηση του προϊόντος στην αγορά
 • είναι χρήσιμη όταν η αγορά είναι μικρή
 • βοηθά την γενικότερη επέκταση της εταιρείας στην αγορά
 • έχει νόημα εάν μια εταιρία έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς και τη βοηθά να επεκταθεί περισσότερο μέσα στην αγορά αυτή

Άμεσα ανταγωνιστική διαφήμιση

 • στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς μιας εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο αλλά ασκεί λίγη επίδραση στη γενική ανάπτυξη αγοράς
 • έχει γενικά περισσότερο νόημα όταν το προϊόν της εταιρίας είναι στην πραγματικότητα ανώτερο από το προϊόν ενός ανταγωνιστή

Έμμεσα ανταγωνιστική διαφήμιση

 • είναι πιο χρήσιμη όταν η εταιρία αντιμετωπίζει ή προσδοκά μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο μέλλον
 • θέλει να χτίσει την εκλεκτική απαίτηση του προϊόντος
 • έχει περισσότερες ευκαιρίες για να κρατήσει τα πλεονεκτήματα της και σε μελλοντικές περιόδους

Εταιρική (θεσμική) διαφήμιση

 • σε αντίθεση με μια διαφήμιση προϊόντος προωθεί μια ιδέα, μια φιλοσοφία, την καλή θέληση μιας βιομηχανίας, μιας επιχείρησης, ενός προσώπου, μιας γεωγραφικής θέσης….
 • για μια εταιρία με ένα προϊόν, η εταιρική διαφήμιση είναι λιγότερο αποτελεσματική από ότι οι άλλες επιλογές
 • εστιάζει περισσότερο στο κύρος της εταιρείας παρά σε ένα προϊόν

Υπενθυμιστική διαφήμιση

 • είναι χρήσιμη μόνο όταν ένα εμπορικό σήμα είναι ήδη γνωστό πελάτες (συνειδητοποίηση του εμπορικού της σήματος τουλάχιστον 50%)
 • είναι αποτελεσματικότερη προς το ώριμο στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων

Η απόφαση σχετικά με το τί ταιριάζει σε εσάς είναι πολύ σημαντική, καθώς από αυτή εξαρτάται η διείσδυση στο κοινό και η (οικονομική ή επιχειρηματική) απόδοση.