Ανεπτυγμένα Μοντέλα Επιχειρηματικότητας

Το Marketing αλλά και η ορθή διαχείριση της εταιρικής εικόνας παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση αλλά και ανάπτυξη της πελατειακής βάσης κάθε επιχείρησης. Η Real Marketing σας βοηθά να θέσετε σε νέες, σταθερότερες βάσεις το υπάρχον πελατολόγιο αλλά να το αναπτύξετε περεταίρω.

Οι ενέργειες που προτείνονται είναι πάντα εναρμονισμένες με τον κλάδο της επιχείρησης, της ανάγκες όπως αυτές διαφαίνονται και από τον ανταγωνισμό αλλά και από τους πόρους που κάθε φορά μπορούν να διατεθούν. Στηριζόμαστε στην τεχνολογία αλλά και σε ορισμένους αλάνθαστους παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης και διαφήμισης. Στόχος, τέλος, της Real Marketing είναι η καινοτόμα προσέγγιση, οι φρέσκιες ιδέες και η μέγιστη απόδοση.

Ορισμένες ιδέες και εργαλεία είναι τα εξής:

  • Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου και επιχειρηματικού πλάνου επικοινωνίας
  • Εύρεση αγοράς-στόχου, Β2Β και B2C
  • Σχεδιασμός ή/και επανασχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την αναζωογόνηση της αγοράς
  • Διαφημιστικό / ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
  • Προωθητικές ενέργειες & οργάνωση εκδηλώσεων
  • Δημόσιες σχέσεις
  • Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων αλλά και μέσων κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, youtube, twitter κά)