Ποια η αξία του Like για τις σελίδες του Facebook;

Όμιλοι επιχειρήσεων, εταιρίες, οργανισμοί, Brands, ακόμα και πρόσωπα που επιδιώκουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, αποτελεσματική διαφήμιση και…