Τα νέα 4Ps του Marketing

Ένας άλλος μεγάλος θεωρητικός αλλά και πρακτικός σε θέματα Marketing, o Ph. Kotler όρισε το…