Πως το Internet διαμορφώνει την οικονομία

Ίσως τελικά η θεωρία της αρχής του F. Pareto  – δηλαδή το 20% των προϊόντων…