Γιατί όλοι έχουν ένα iPod;

Πώς γίνεται και μερικές ιδέες – ακόμα και παιδιάστικες καμιά φορά – επιβάλλονται στην αγορά…