Υπηρεσίες Δημοσίων σχέσεων

Στην σημερινή εποχή το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων βρίσκεται γύρο από το τμήμα Πωλήσεων και στους τρόπους που μπορεί αυτό να αναζωογονηθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι παραδοσιακές μέθοδοι μπορεί να μην καταφέρουν να στείλουν αποτελεσματικά το μήνυμα προς τον πελάτη.

Η Real Marketing μπορεί σε συμβουλευτικό επίπεδο αλλά και με απολύτως ενεργητικό ρόλο να δείξει στην επιχείρηση τρόπους για να πετύχει τους στόχους της. Μέσω α) μίας ορθής επικοινωνίας με το κοινό (social media, Blog, newsletter campaigns, δημιουργία κοινωνικού προφίλ κά) και β) με τη δύναμη που δίνουν οι Δημόσιες Σχέσεις, η επιχείρηση μπορεί να απολαύσει την αύξηση εμπιστοσύνης του κοινού, την διείσδυση στην αγορά-στόχο και φυσικά την ανάκαμψη των Πωλήσεων.

Η επικοινωνία και οι Δημόσιες Σχέσεις είναι οι επιχειρηματικές εκείνες ενέργειες και λειτουργίες που δημιουργούν αλλά και διατηρούν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του κοινού. Στηρίζονται στην πειθαρχία αλλά και την απόλυτη αφοσίωση όσων εμπλέκονται – από την διοίκηση μέχρι τον πιο απίθανό εργαζόμενο ή και συνεργάτη που μπορεί τη δεδομένη στιγμή να γίνει η εικόνα της επιχείρησης. Η Real Marketing επομένως σας δείχνει απλές ενέργειες αλλά με μεγάλη ακρίβεια που θα κάνουν την επιχείρηση φιλική, προσεγγίσιμη, ενδιαφέρουσα για κάθε ομάδα κοινού που θα μπορεί να εξαργυρώνει την επιτυχία της σε κάθε περίπτωση.